turkish ads

وبسایت turkish ads

وبسایت turkish ads دایرکتوری ثبت اصناف کشور ترکیه میباشد.

در این وبسایت کلیه اطلاعات اصناف کشور ترکیه ثبت و مورد استفاده بازدیدکنندگان قرار میگیرد

این وبسایت به سه زبان ایرانی ، ترکی استانبولی و انگلیسی میباشد

قالب وبسایت کاملا شخصی و متریالی است