تفاوت UI با UX

تفاوت UI با UX در طراحی وب سایت

تفاوت UI با UX در طراحی وب سایت برای درک تفاوت UI با UX باید درک روشنی از تعاریف هرکدام داشته باشیم. برای طراحی وب سایت از اصطلاحات خاصی استفاده میشود که گاهی برای افراد غیرمتخصص ناآشنا هستند. از جمله اصطلاح طراحی UI و طراحی UX است که هر یک دارای معنای متفاوتی هستند. UX کوتاه […]

ادامه مطلب