وبسایت کار و اشتغال

وبسایت کار و اشتغال

موضوع کار وبسایت کار و اشتغال در رابطه با کاریابی و اخبار اشتغال می باشد که امکان ثبت نام کاربر در سایت ،درج آگهی کار توسط کاربر، ویرایش آگهی و مشاهده اخبار روز مشاغل را فراهم می کند.این سایت با لاراول پیاده سازی شده است.