وبسایت بستنی صمیمی

وبسایت بستنی صمیمی

وبسایت بستنی صمیمی مطلق به کارخانه صنایع غذایی بستنی صمیمی می باشد که دارای چندین زیرمجموعه شرکت پخش بستنی ، پلاستیک سازی، فروش گل، اتوگالری ماشین در داخل سایت می باشد.