وبسایت پرسون

وبسایت پرسون

وبسایت پرسون در زمینه توزیع فراوره های نفتی مایع و معرفی جایگاه های سوخت این شرکت می باشد که در طراحی آن از جدیدترین تکنولوژی های روز برنامه نویسی استفاده شده است.

وب سایت ازن تراپی

وب سایت ازن تراپی

وب سایت پزشکی ازن تراپی که با نام ozoxy می باشد در زمینه ازن تراپی و درمان درهای مزمن و جوانسازی با ازن درمانی فعالیت دارد که خدمات مورد نظر کلینیک را در سایت معرفی میکند.